Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Zarządzania

Katedra Strategii Marketingowych

 

Czwarta Ogólnopolska Konferencja Metodyczna

Strategie rozwoju imprez biegowych

 

20-21 października 2016 r.

 

Ramowy program konferencji

 

Dzień pierwszy

 

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie

10.15 – 11.45 Sesja I

Zarządzanie wartością dla biegaczy i pozostałych interesariuszy imprezy biegowej

11.45 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 13.45 Sesja II

Zarządzanie imprezą biegową w Social Media

13.45 – 14.45 Przerwa na lunch

14.45 – 16.15 Sesja III

Akcje charytatywne jako przesłanka organizacji imprezy biegowej

16.15 – 16.45 Przerwa kawowa

16.45 – 18.15 Panel dyskusyjny

Formy i zakres współpracy samorządu terytorialnego z oraganizatorem imprezy biegowej 

18.45 Kolacja integracyjna

 

Dzień drugi     Warsztaty strategiczne – Metody zarządzania lojalnością biegaczy

9.30 – 11.00 Zajęcia warsztatowe - część 1

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 Zajęcia warsztatowe - część 2

 

13.00 – 13.30 Podsumowanie konferencji i pożegnanie uczestników